Perşembe, Şubat 20, 2020
   
Text Size

659 Sayılı KHK İle Yapılan Düzenleme

659 Sayılı KHK öncesinde; Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenleri rotasyona tabi olarak ülkemizin her bölgesinde ve ilinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak ve Muhasebat Genel Müdürlüklerinin görev alanlarında denetim inceleme işlemlerini Defterdar adına yürütmekteydiler.


Mesleğe alınmaları ve yetiştirilmeleri, bağlı olunan birimler ve mezun oldukları okullar benzer olan Milli Emlak, Muhasebe ve Vergi Denetmenleri Defterdarlıklara ve/veya Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı olarak konularında denetim inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmekteydiler. Bunun yanında Genel Müdürlük Merkezinde görevli Devlet Malları ve Devlet Muhasebe Uzmanları, Denetmenlerle aynı sınavlarla göreve başlamakta ve aynı özlük haklarına sahip olarak çalışmaktaydılar.
6223 sayılı yetki kanununa istinaden Kurumlarda yapılan yeni düzenlemeler ile Bakanlıklarda görevli tüm Denetim Elemanları tek çatı altında Kurul olarak veya Rehberlik ve Danışma Birimi adı altında Denetçi ve Müfettiş unvanında birleştirilmişler, Maliye Bakanlığında da 646 sayılı KHK ile Vergi Denetim Kurulu ihdas edilerek, Maliye Müf., Hesap Uzm. Gelirler Kont. ve Vergi Denetmenleri ‘Vergi Müfettişi’ unvanı altında birleştirilmişlerdir.
Bunun yanında Milli Emlak Denetmenleri ile aynı sınavlarla ve özlük haklarında mesleğe başlayan Milli Emlak ve Muhasebat Genel Müdürlüklerinde Uzman olarak çalışan personel de Kontrolörlerle ‘Maliye Uzmanı’ unvanında birleştirilmiş, 666 sayılı KHK ile de Vergi Müfettişleriyle aynı özlük hakları sahip olmuşlardır.
Ancak Defterdara bağlı ve rotasyona tabi olarak çalışan Milli Emlak Denetmenleri 659 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı ve diğer hiçbir Bakanlıkta emsali olmayan bir şekilde; gerek yarışma sınavı gerekse kurum içi sınavlarla göreve başlayan ve Müdür Yardımcısına bağlı olarak idari işleri yürüten Milli Emlak ve Muhasebe Uzmanları ile birlikte 659 sayılı KHK ile ihdas edilen ‘Defterdarlık Uzmanı’ unvanına atanmışlardır. Bunun yanında Mülga Denetmenler Rotasyona tabi olarak çalışmaya devam etmektedirler.
659 sayılı KHK ile yapılan bu düzenleme ile Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenleri mağdur edilmiş, mali ve sosyal haklar bakımından emsal kadrolarına sağlanan haklardan yararlandırılmamış ve Kariyer Meslek olan Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenliği dolayısıyla elde ettikleri hak ve statüleri ellerinden alınmıştır.

Yapılan Düzenleme Neticesinde;

-178 sayılı KHK da yer alan denetim ve inceleme yetkisi ve kariyer İdarenin takdirine bırakılmıştır.
-Uzman unvanı olup rotasyona tabi tek kariyer meslek Denetim İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları (Mülga Denetmenler) olmuştur.
-Yeterlilik Sınavından sonra hak kazanılan ünvan ve yetkileri 5 yılda bir değerlendirilen ve geri alınabilecek tek kariyer meslek Denetim İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları (Mülga Denetmenler) olmuştur.(hakim, savcı müfettiş, denetçi, uzman v.b. hiçbir kariyer meslekte böyle bir düzenleme yoktur)

Yapılan bu düzenlemelerin yarattığı olumsuzluklarla ilgili olarak;
-TBMM Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu oybirliği ile almış olduğu 04.07.2013 tarih ve 15 no’lu kararı,
-Kamu Denetçiliği Kurumu, 2014/2473 sayı ve 25/11/2014 tarihli kararı,
-Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Başbakanlık Uzmanlarınca Mülga Denetmenlerin sorunlarına ilişkin olarak düzenlenen rapor,
ile Mülga Denetmenlerin hak kayıplarının tespit edilmiş ve mağduriyetin giderilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

659 Sayılı KHK Öncesi ve Sonrası Durum

 


UNVAN    DERECE     EK GÖSTERGE     NET MAAŞ     DERECE     UNVAN    EK GÖSTERGE     Makam Tazminatı    NET MAAŞ (2016)
Vergi Denetmeni    1/4    2200    2706    1/4    Vergi Müfettişi     3600    2000    Arttı
Devlet Unvanlı Uzmanlar    1/4    2200    2698    1/4    Maliye Uzmanı    3600    2000    Arttı
Milli Emlak Muhasebe Denetmeni    1/4    2200    2706    1/4    Defterdarlık Uzmanı (inceleme Yetkili)    2200    0    Aynı

Site içi arama

ADALET İSTİYORUZ

Bizden Haberler

  • 1
  • 2

Basında Çıkan Haberler

  • 1
  • 2