Perşembe, Şubat 20, 2020
   
Text Size

Üyelik Formu

İçerik Sayfaları
Üyelik Formu
dilekçe1
dilekçe2
Tüm Sayfalar


 

MİLLİ EMLAK DENETMENLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Derneğinizin Tüzüğünü okudum; Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara uyacağımı, üyelikten doğan yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetlere destek vereceğimi, beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

Derneğe asil/onursal üye olarak kabul edilmem için gereğini arz ederim.

Adı – Soyadı:

...../....../2015

İmza

EK : 1)Fotoğraf (2 Adet)

2) Giriş aidatı (25,- TL) ödendiğine dair belge

Banka Hesap No: 4212-949166

İş Bank. Maltepe Şb.

IBAN: TR930006400000142120949166

T.C. Kimlik No :

Cinsiyeti :

Adı ve Soyadı :

Medeni Hali :

Doğum Yeri :

Kan Grubu :

Doğum Tarihi :

Nüf. Kay. Ol. Yer :

EĞİTİM VE UZMANLIK BİLGİLERİ

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Uzmanlık Alanları

Yabancı Dili :

Seviyesi :  

 

MESLEK VE KURUM BİLGİLERİ

Unvanı :

Mesleğe Giriş Yılı :

Görev Yeri (Şehir):

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ev Adresi :

İş Adresi :

Ev Tel :

Cep Telefonu 1 :

İş Tel :

Cep Telefonu 2 :

Faks :

E-Posta Adresi :

 

 

Form, bilgi ve belgelerin gönderileceği adres

Milli Emlak Uzmanları Başkanlığı

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:82     Maltepe/ANKARA

 

 


……………………..BANKASI

……………………………ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

………………….

Üyesi bulunduğum Milli Emlak Denetmenleri Derneğinin; 2011 Yılı üyelik aidatı olan 10,00 TL’nin, her ayın 15. gününde, “MEDDER Üyelik Aidatı” şeklinde açıklama kaydı düşülerek,

Şubeniz nezdindeki ...................................................................................... no.lu hesabımdan; Milli Emlak Denetmenleri Derneğinin İş Bankası Maltepe Şubesi nezdindeki TR 930006400000142120949166 IBAN (4212-949166 Hesap No) numaralı hesabına otomatik olarak ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.

Müşteri No: Adı – Soyadı:

Tarih : ...../....../.............

İmza:

 

Site içi arama

ADALET İSTİYORUZ

Bizden Haberler

  • 1
  • 2

Basında Çıkan Haberler

  • 1
  • 2