MİLLİ EMLAK MEVZUATI .:: Kanunlar::.

Tür

Tarih

Sayısı

Adı

Yürürlülük

Kanunlar 02.07.1330   10 SAFER 1329 TARİHLİ TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE MÜZEYYEL KANUN (OSMANLI KANUNU) Mülga
Kanunlar 00.00.0000   ECANİBİN HAKKI İSTİMLÂKİ KANUNUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE İSTİSNA OLUNAN EŞHASIN EMLAK VE ARAZİSİNE MAHSUS KANUN Mülga
Kanunlar 07.07.1858   KANUNNAME-İ ARAZİ Mülga
Kanunlar 04.02.1329   MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT Mülga
Kanunlar 09.02.1331   MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 09.02.1915   MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 10.06.1326   MENAFII UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 21.03.1921 0046 HAZİNEİ HASSAYA AİT BULUNAN EMLAK VE ARAZİ MUAMELATI TASARRUFİYESİNE DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 18.10.1962 0081 19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 19.10.1960 0105 2510 SAYILI İSKAN KANUNUNA EK KANUN Mülga
Kanunlar 18.11.1960 0132 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 03.01.1961 0141 BURSA MERKEZ İLÇESİNDEKİ GEDİK VE ZEMİNLERİN TASFİYESİNE DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 23.12.1960 0167 YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 22.12.1960 0170 1 VE 3 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MAL BEYANINA DAVET OLUNANLARDAN MEŞRU SURETTE EDİNDİKLERİNİ İSPAT EDEMEDİKLERİ MALLARIN MÜSADERESİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 30.12.1960 0178 ASKERİ GARNİZONLARIN İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİNİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 28.12.1960 0189 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 21.02.1963 0210 DEĞERLİ KÂĞITLAR KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 04.01.1961 0213 VERGİ USUL KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 05.01.1961 0221 AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLE .::Medder Mevzuat Sayfası::.

MİLLİ EMLAK MEVZUATI .:: Kanunlar::.

Tür

Tarih

Sayısı

Adı

Yürürlülük

Kanunlar 02.07.1330   10 SAFER 1329 TARİHLİ TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE MÜZEYYEL KANUN (OSMANLI KANUNU) Mülga
Kanunlar 00.00.0000   ECANİBİN HAKKI İSTİMLÂKİ KANUNUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE İSTİSNA OLUNAN EŞHASIN EMLAK VE ARAZİSİNE MAHSUS KANUN Mülga
Kanunlar 07.07.1858   KANUNNAME-İ ARAZİ Mülga
Kanunlar 04.02.1329   MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT Mülga
Kanunlar 09.02.1331   MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 09.02.1915   MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 10.06.1326   MENAFII UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 21.03.1921 0046 HAZİNEİ HASSAYA AİT BULUNAN EMLAK VE ARAZİ MUAMELATI TASARRUFİYESİNE DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 18.10.1962 0081 19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 19.10.1960 0105 2510 SAYILI İSKAN KANUNUNA EK KANUN Mülga
Kanunlar 18.11.1960 0132 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 03.01.1961 0141 BURSA MERKEZ İLÇESİNDEKİ GEDİK VE ZEMİNLERİN TASFİYESİNE DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 23.12.1960 0167 YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 22.12.1960 0170 1 VE 3 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MAL BEYANINA DAVET OLUNANLARDAN MEŞRU SURETTE EDİNDİKLERİNİ İSPAT EDEMEDİKLERİ MALLARIN MÜSADERESİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 30.12.1960 0178 ASKERİ GARNİZONLARIN İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİNİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 28.12.1960 0189 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 21.02.1963 0210 DEĞERLİ KÂĞITLAR KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 04.01.1961 0213 VERGİ USUL KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 05.01.1961 0221 AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 05.01.1961 0222 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 05.01.1961 0224 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 05.01.1961 0237 TAŞIT KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 11.07.1963 0269 TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 04.11.1983 02941 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 11.12.1964 0403 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Mülga
Kanunlar 03.03.1924 0431 HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 18.03.1924 0442 KÖY KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 01.07.1964 0488 DAMGA VERGİSİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 02.07.1964 0492 HARÇLAR KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 08.04.1965 0580 MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU Mülga
Kanunlar 14.04.1924 0618 LİMANLAR KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 18.06.1965 0625 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Mülga
Kanunlar 23.06.1965 0634 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 14.07.1965 0657 DEVLET MEMURLARI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 02.12.1925 0682 HER NEVİ FİDAN VE TOHUMLARIN MECCANEN TEVZİ VE DEVLET UHDESİNDE BULUNAN ARAZİNİN FİDANLIK İHDASI İÇİN ZİRAAT VEKÂLETİNE VE İDAREİ Mülga
Kanunlar 17.02.1926 0743 TÜRK MEDENİ KANUNU (EŞYA HUKUKU) Mülga
Kanunlar 07.03.1926 0748 EMVALI MİLLİYE VE METRUKEDEN VEYA MAZBUT VAKIFLARDAN,BAZI MÜESSESAT İLE BELEDİYELERE SATILABİLECEK ARAZİ VE ARSALAR HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 03.01.1926 0765 TÜRK CEZA KANUNU Mülga
Kanunlar 28.06.1966 0766 TAPULAMA KANUNU Mülga
Kanunlar 20.07.1966 0775 GECEKONDU KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 22.04.1926 0818 BORÇLAR KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 10.05.1926 0831 SULAR HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 21.02.1967 0832 SAYIŞTAY KANUNU Mülga
Kanunlar 16.06.1923 0864 KANUNU MEDENİNİN SURETİ MERİYET VE ŞEKLİ TATBİKİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 30.06.1926 0927 SICAK VE SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE KAPLICALAR TESİSATI HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 09.06.1927 1050 MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Mülga
Kanunlar 15.06.1927 1062 HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE'DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 18.06.1927 1086 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 10.05.1969 1164 ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 04.04.1928 1217 MÜBADELEYE GAYRİ TABİ AHALİYE VERİLECEK EMVALİ GAYRİMENKULE HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 29.06.1970 1306 2510 SAYILI İSKÂN KANUNUNA EK KANUN Mülga
Kanunlar 23.07.1970 1309 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 11.08.1970 1319 EMLAK VERGİSİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 23.05.1928 1322 KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 06.06.1928 1341 EMVALİ GAYRİMENKULLERİNİ BULGARİSTANDA TERKETMİŞ OLANLARA VERİLECEK EMVAL HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 04.04.1971 1380 SU ÜRÜNLERİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 10.02.1929 1389 DEVLET DAVALARINI İNTAÇ EDEN AVUKAT VE SAİREYE VERİLECEK ÜCRETİ VEKÂLET HAKKINDA KANUN

Mülga

Kanunlar 04.04.1929 1412 CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU Mülga
Kanunlar 09.06.1929 1515 TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 12.02.1972 1516 İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE ÇEVRE YOLU PROJESİ SAHASINDAKİ GECEKONDULARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 14.04.1930 1580 BELEDİYE KANUNU Mülga
Kanunlar 05.05.1972 1587 NÜFUS KANUNU Mülga
Kanunlar 26.07.1972 1617 TOPRAK VE TARIM REFORMU ÖNTEDBİRLER KANUNU Mülga
Kanunlar 23.11.2004 5253 DERNEKLER KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 06.05.1973 1710 ESKİ ESERLER KANUNU Mülga
Kanunlar 24.06.1973 1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 19.07.1973 1757 TOPRAK VE TARIM REFORMU KANUNU Mülga
Kanunlar 31.12.1931 1905 MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 12.01.1932 1918 KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 00.00.0000 1995 1995 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Mülga
Kanunlar 04.06.1932 2004 İCRA VE İFLAS KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 02.07.1932 2025 MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDAKİ 10 HAZİRAN 1326 TARİHLİ KANUNA BAZI MADDELER TEZYİLİNE VE BU KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İLGASINA DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 24.03.1977 2082 İSTANBUL KAYSERİ BURSA KAPALI ÇARŞILARININ ONARIMI VE İMARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 12.06.1979 2247 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 27.06.1979 2252 KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 03.06.1933 2265 1452 NUMARALI KANUNA MERBUT 2 NUMARALI CETVELİN MALİYE TEŞKİLATINA AİT KISMININ TADİLİ VE BİR KISIM VAZİFELERİN SURETİ İFASI HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 21.06.1933 2290 BELEDİYE YAPI VE YOLLAR KANUNU Mülga
Kanunlar 26.09.1980 2302 ATATÜRKÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 26.06.1933 2308 ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLAT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 25.04.1981 2451 BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN Yürürlükte
Kanunlar 25.06.1981 2477 23.04.1981 TARİH VE 2451 SAYILI KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN Yürürlükte
Kanunlar 10.06.1934 2490 ARTIRMA EKSİLTME VE İHALE KANUNU Mülga
Kanunlar 28.07.1981 2499 SERMAYE PİYASASI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 14.06.1934 2502 KARS VİLAYETİYLE BAYAZİT, ERZURUM VE ÇORUH VİLAYETLERİNİN BAZI PARÇALARINDA MUHACİR VE SIĞINTILARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE YERLİ ÇİFTÇİLERİN TOPRAKLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 21.06.1934 2510 İSKAN KANUNU Mülga
Kanunlar 06.10.1981 2531 KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 16.10.1981 2533 SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 06.11.1981 2547 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 22.12.1981 2565 ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 06.01.1982 2575 DANIŞTAY KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 06.01.1982 2576 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 06.01.1982 2577 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 23.12.1934 2613 KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ KANUNU Mülga
Kanunlar 00.00.0000 2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 19.03.1982 2641 AFKANİSTANDAN PAKİSTANA SIĞINAN TÜRK SOYLU GÖÇMENLERİN TÜRKİYEYE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 22.12.1934 2644 TAPU KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 20.05.1982 2675 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 13.05.1935 2762 VAKIFLAR KANUNU Mülga
Kanunlar 30.03.1983 2809 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 24.04.1983 2820 SİYASİ PARTİLER KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 25.06.1983 2859 TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 23.07.1983 2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 11.08.1983 2872 ÇEVRE KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 11.08.1983 2873 MİLLİ PARKLAR KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 11.08.1983 2876 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 08.09.1983 2886 DEVLET İHALE KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 07.10.1983 2908 DERNEKLER KANUNU Mülga
Kanunlar 13.10.1983 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 17.10.1983 2924 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 27.10.1983 2935 OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 04.11.1983 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 09.11.1983 2946 KAMU KONUTLARI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 20.04.1936 2950 VAKIF MALLARIN TAKSİTLE SATILMASI VE KİRAYA VERİLMESİ VE SATIŞ PARALARININ KULLANILMASI VE EMANETEN İDARE EDİLEN MÜLHAK VAKIFLARDAN İDARE VE TAHSİL MASRAFI ALINMASI HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 18.11.1983 2960 BOĞAZİÇİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 24.02.1982 2981 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 02.03.1984 2985 TOPLU KONUT KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 07.04.1984 2992 ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 29.05.1936 2996 MALİYE VEKÂLETİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 08.06.1936 3004 İSKELELERİN NE SURETLE İDARE EDİLECEĞİNE DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 13.06.1936 3005 MEŞHUD SUÇLARIN MUHAKEME USULÜ KANUNU Mülga
Kanunlar 16.05.1984 3007 GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYE EDİLECEK EŞYA HAKKINDA DÖNER SERMAYE KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 09.07.1984 3030 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 27.09.1984 3046 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 25.10.1984 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 11.12.1936 3078 TUZ KANUNU Mülga
Kanunlar 01.12.1984 3082 KAMU YARARININ ZORUNLU KILDIĞI HALLERDE, KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÖZEL TEŞEBBÜSLERİN DEVLETLEŞTİRİLEBİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 01.12.1984 3083 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 04.12.1984 3091 TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 04.12.1984 3095 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Yürürlükte
Kanunlar 19.12.1984 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ İLETİMİ DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 03.05.1985 3194 İMAR KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 22.05.1985 3202 KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 07.06.1985 3212 SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL HAKKI Yürürlükte
Kanunlar 04.06.1985 3213 MADEN KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 15.06.1985 3218 SERBEST BÖLGELER KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 10.06.1985 3226 FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 31.10.1985 3234 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 03.01.1986 3249 MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 17.12.1937 3278 YALOVA KAPLICALARI İLE KAPLICALAR BÖLGESİNİN İDARESİ HAKKINDA KANUN  
Kanunlar 17.12.1937 3284 BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 16.05.1986 3285 HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU Mülga
Kanunlar 19.06.1986 3303 TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 05.07.1987 3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 25.06.1987 3385 KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİN MÜLKİYETİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 21.06.1987 3402 KADASTRO KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 11.03.1988 3414 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 3/5/1985 TARİH VE 247 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BU KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN İKİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  
Kanunlar 02.06.1988 3465 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 22.08.1961 351 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 29.06.1938 3533 UMUMİ MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİLE HALLİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 18.05.1989 3561 MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYİN EDİLMESİNE DAİR KANUN.
Kanunlar 07.02.1939 3573 ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 04.04.1990 3621 KIYI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 04.05.1990 3628 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 07.06.1939 3634 MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 25.05.1990 3646 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 04.07.1939 3653 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ İDARESİ VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN(1)(2)(3) Yürürlükte
Kanunlar 16.06.1939 3654 İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN  
Kanunlar 30.04.1992 3796 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 30.04.1992 3797 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (13.12.1983 TARİHLİ VE 179 SAYILI, 8.6.1984 TARİHLİ VE 208 SAYILI, 23.10.1989 TARİHLİ VE 385 SAYILI, 9.4.1990 TARİHLİ VE 419 SAYILI... Mülga
Kanunlar 07.07.1992 3817 MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 03.07.1992 3821 16.10.1981 TARİH VE 2533 SAYILI SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Yürürlükte
Kanunlar 11.07.1992 3835 AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE KABULÜ VE İSKÂNINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 29.07.1940 3887 MİLLİ MÜDAFAA İHTİYAÇLARI İÇİN YAPILACAK İSTİMLÂKLER HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 08.06.1994 3996 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 09.06.1994 3998 MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 27.11.1994 4046 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 16.12.1995 4070 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 16.12.1995 4071 3 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 19.12.1995 4072 MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 03.07.1995 4122 MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 25.07.1995 4123 TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 25.12.1997 4136 1998 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Mülga
Kanunlar 22.04.1996 4139 1996 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Mülga
Kanunlar 26.12.1996 4219 1997 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Mülga
Kanunlar 19.07.1997 4283 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 21.01.1998 4325 OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 16.12.1995 4342 MERA KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 08.01.1943 4353 MALİYE VEKÂLETİ BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN VE MUHAKEMAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN VAZİFELERİNE DEVLET DAVALARININ TAKİBİ USULLERİNE VE MERKEZ VE VİLAYETLER KADROLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 29.06.1999 4393 1999 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Mülga
Kanunlar 03.09.1999 4455 MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 21.07.1943 4473 YANGIN, YERSARSINTISI, SEYLÂP VEYA HEYELAN SEBEBİYLE MAHKEME VE ADLİYE DAİRELERİNDE ZİYAA UĞRAYAN DOSYALAR HAKKINDA YAPILACAK MUAMELELERE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 11.11.1999 4479 TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUNA EK MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN  
Kanunlar 04.12.1999 4483 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 19.07.1943 4486 TEKNİK ZİRAAT VE TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULLARI KANUNU  
Kanunlar 28.12.1999 4494 2000 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU  
Kanunlar 21.01.2000 4501 KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 20.02.2000 4533 GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 29.02.2000 4539 DOĞAL AFET BÖLGELERİNDE AFETTEN KAYNAKLANAN HUKUKÎ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE VE BAZI İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 12.04.2000 4562 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 29.06.2000 4586 PETROLÜN BORU HATLARI İLE TRANSİT GEÇİŞİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 30.12.2000 4611 2001 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU  
Kanunlar 21.12.2000 4616 23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 18.07.1944 4626 MEMUR MESKENLERİ İNŞAASI HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 03.03.2001 4628 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 05.04.2001 4636 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 12.04.2001 4645 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 02.05.2001 4646 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 21.06.2001 4686 MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 25.06.2001 4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 26.06.2011 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Yürürlükte
Kanunlar 29.06.2001 4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 13.07.2001 4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 22.11.2001 4721 TÜRK MEDENÎ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 03.12.2001 4722 TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 22.12.2001 4726 2002 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU  
Kanunlar 22.01.2002 4734 KAMU İHALE KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 22.01.2002 4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 11.06.1945 4753 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU Mülga
Kanunlar 09.07.1945 4792 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU Mülga
Kanunlar 31.03.2003 4833 2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU  
Kanunlar 16.04.2003 4848 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 08.05.2003 4856 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 05.06.2003 4875 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 01.07.2003 4915 KARA AVCILIĞI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 19.07.2003 4916 ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 19.11.2003 5003 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 20.12.2003 5015 PETROL PİYASASI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 10.12.2003 5018 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 28.12.2003 5027 2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU  
Kanunlar 22.01.2004 5072 DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 28.01.2004 5084 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 04.03.2004 5104 KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 25.05.2004 5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 10.07.2004 5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 14.05.2004 5225 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 28.06.1948 5228 BİNA YAPILMASINI TEŞVİK KANUNU Mülga
Kanunlar 26.09.2004 5235 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 26.09.2004 5237 TÜRK CEZA KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 04.11.2004 5252 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 24.11.2004 5258 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 04.12.2004 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 27.12.2004 5277 2005 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU  
Kanunlar 19.01.2005 5283 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 28.01.2005 5286 KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 08.02.2005 5289 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 22.02.2005 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 23.03.2005 5320 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 05.05.2005 5345 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 18.05.2005 5346 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Mülga
Kanunlar 05.07.2005 5366 YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 25.04.1949 5370 PASAPORT KANUNUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN  
Kanunlar 03.07.2005 5393 BELEDİYE KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 03.07.2005 5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 10.11.2005 5429 TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 08.06.1949 5434 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 27.12.2005 5437 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU  
Kanunlar 10.06.1949 5441 DEVLET TİYATROSU KURULUŞU HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 03.02.2006 5450 KAMU KURUM ve KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 25.04.2006 5488 TARIM KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 16.05.2006 5502 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 23.01.1950 5516 BATAKLIKLARIN KURUTULMASI VE BUNDAN ELDE EDİLECEK TOPRAKLAR HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 30.06.1926 0927 SICAK VE SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE KAPLICALAR TESİSATI HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 04.07.2006 5525 MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 16.02.1950 5539 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 19.09.2006 5543 İSKÂN KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 26.12.2006 5565 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU  
Kanunlar 08.02.2007 5580 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 06.03.2007 5582 KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 05.05.2007 5653 YUNUS EMRE VAKFI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 24.03.1950 5659 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 14.11.2007 5706 İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 21.11.2007 5710 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Yürürlükte
Kanunlar 27.11.2007 5718 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU Yürürlükte
Kanunlar 28.12.2007 5724 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU  
Kanunlar 20.02.2008 5736 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 20.02.2008 5737 VAKIFLAR KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 31.12.2008 5828 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU  
Kanunlar 29.05.2009 5901 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 29.05.2009 5902 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 04.06.2009 5903 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ DEVLETİ ARASINDAKİ KARA SINIRI BOYUNCA YAPILACAK MAYIN TEMİZLEME FAALİYETLERİ İLE İHALE İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 23.06.1952 5958 HİLAFETİN ILGASINDA VE HANEDAN-I OSMANİ’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR OLAN 431 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE AYNI KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAK.KAN  
Kanunlar 08.07.1953 6092 VAKIF ZEYTİNLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDA KANUN **27/02/2008 tarih ve 26800 S.R.G. de yayımlanan 5737 Sayılı " Vakıflar Kanunu"nun 80. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**
Kanunlar 15.07.1953 6136 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN ( ) Yürürlükte
Kanunlar 22.07.1953 6165 İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 21.07.1953 6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 29.07.1953 6188 BİNA YAPIMINI TEŞVİK VE İZİNSİZ YAPILAN BİNALAR HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 18.12.1953 6200 DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 04.02.1954 6237 LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 18.02.1954 6245 HARCIRAH KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 07.03.1954 6326 PETROL KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 22.03.1954 6409 TAVAS KAZASININ HEYELANA MARUZ KALE NAHİYESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 18.05.1955 6570 GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 27.05.1955 6593 ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA'DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 27.05.1955 6610 LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE MARUZ MAHALLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 15.02.1956 6664 TAŞ OCAKLARI MUAMELATININ TEDVİRİ VE VARİDATININ TAHSİLİNİN VİLAYET HUSUSİ İDARELERİNE AİT OLDUĞU HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 02.03.1956 6683 GERZE YANGININDAN LÜLEBURGAZ VE İNECEDE SU BASKININDAN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 22.06.1956 6747 ŞEKER KANUNU Mülga
Kanunlar 27.06.1956 6760 VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ VAZİFE VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
Kanunlar 09.07.1956 6777 ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDAKİ 3573 SAYILI KANUNUN SAKIZ VE NEVİLERİYLE HARNUPLUKLARA DA TEŞMİLİNE DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 16.07.1956 6785 İMAR KANUNU Mülga
Kanunlar 31.08.1956 6830 İSTİMLÂK KANUNU Mülga
Kanunlar 31.08.1956 6831 ORMAN KANUNU Yürürlükte
Kanunlar 20.06.1957 7010 MUĞLA, DENİZLİ, BOLU, AYDIN VE SAKARYA VİLAYETLERİ DAHİLİNDE VUKUA GELEN YER SARSINTISINDA ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 10.09.1957 7044 ASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR KANUN Mülga
Kanunlar 25.05.1959 7269 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Yürürlükte
Kanunlar 29.07.1959 7367 HAZİNEDEN BELEDİYELERE DEVREDİLECEK ARAZİ VE ARSALAR HAKKINDA KANUN Mülga
Kanunlar 09.05.1960 7478 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Yürürlükte
*Yürürlükteki Kanun Metinlerinin Linkleri Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık- Mevzuat Sayfasından Verilmiştir. 
 
dergahkisacik@gmail.com