.:: Kanun Hükmünde Kararnameler*

Türü
Tarih
Sayısı
Adı
Yürürlülük
Kanun Hükmünde Kararnameler 13.12.1983 178

Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 13.12.1983 180

Bayındırlık Ve İskân Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Mülga
Kanun Hükmünde Kararnameler 11.06.1985 247

755 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 08.08.1986 258

Maliye Ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 19.10.1989 383

Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 13.07.1993 485

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 25.11.1999 587

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 29.06.2011 644

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 04.07.2011 645
Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 7/7/2011 646

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte

Kanun Hükmünde Kararnameler 8/8/2011 648

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 8/8/2011 649

Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 8/8/2011 650

Adalet Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 22/8/2011 651

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerdedeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 25/8/2011 652

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 23/08/2011 653

Ekonomi Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 26/9/2011 654

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 26/9/2011 655

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 24/10/2011 656

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 10/10/2011 657

Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkındakanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 10/10/2011 658

Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 26/9/2011 659

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 26/9/2011 660

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 24/10/2011 661

Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 11/10/2011 662

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 11/10/2011 663

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 11/10/2011 664

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 11/10/2011 665

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
Kanun Hükmünde Kararnameler 11/10/2011 666

Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yürürlükte
*Yürürlükteki Kanun Metinlerinin Linkleri Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık- Mevzuat Sayfasından Verilmiştir. 
 
dergahkisacik@gmail.com