.:: Yönetmelikler*

Türü
Yönetmelik No
Resmi Gazete
Adı
Yürürlülük
Yönetmelikler
2009002

03.09.2009 27338

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Yürürlükte
Yönetmelikler
2009001

16.05.2009 27230

Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik
Yürürlükte
Yönetmelikler
2007002
19.06.2007 26557
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yürürlükte
Yönetmelikler
2006003
02.10.2006 26307
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Yürürlükte
Yönetmelikler
2006002
24.11.2006 26356
Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yürürlükte
Yönetmelikler
2006001
10.10.2006 26315
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
Yürürlükte
Yönetmelikler
2004001
02.12.2004 25658
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik
Yürürlükte
Yönetmelikler
1995004
24.08.1995 22384
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Yürürlükte

Yönetmelikler
1995003
24.08.1995 22384
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Yürürlükte
Yönetmelikler
1995002
24.08.1995 22384
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Yürürlükte
Yönetmelikler
1995001
24.08.1995 22384
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
Yürürlükte
Yönetmelikler
1984002
23.09.1984 18524
Kamu Konutları Yönetmeliği
Yürürlükte
Yönetmelikler
1984001
16.12.1984 18607
Tarihi ve Bedii Değeri olan Taşınmazların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Yürürlükte
Yönetmelikler
1977001
03.04.1977 15898
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliği
Yürürlükte
Yönetmelikler
13
Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yürürlükte
Yönetmelikler

13.03.2012 28232

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik

Yürürlükte
Yönetmelikler

18/1/2007 26407

Taşınır Mal Yönetmeliği

Yürürlükte
Yönetmelikler

23/03/2012 28424

Korunan Alanlarda yapılacak Planlara Dair Yönetmelik

Yürürlükte
 
dergahkisacik@gmail.com
 

 
tıkla.. tıkla.. medder forum medder anasayfa